• Fylli-hankkeen loppuseminaarin luentojen diat saatavilla
  • Anna palautetta Fylli-hankkeen toiminnasta vuosina 2017-2019!
FÖRÄNDRINGENS VINDAR
FÖRÄNDRINGENS VINDAR
FÖRÄNDRINGENS VINDAR
Fylli – delaktighet för personer med muskelsjukdom med hjälp av fysioterapi 2017-2018

Muskelhandikappförbundet rf. påbörjade i mars 2017 ett tvåårigt, landsomfattande projekt Fylli finansierat av STEA. Meningen med projektet är att stödja personer med muskelsjukdom med att vara aktiv och delaktig i planeringen och genomförandet av sin fysioterapi i samarbete med fysioterapeuten. Målet är att möjliggöra en aktuell fysioterapi som främjar fysiska förutsättningar för funktionsförmågan.

En av de huvudsakliga produkterna i projektet Fylli är en materialbank som är öppen för alla.

Personen med muskelsjukdom kan använda informationen på materialbanken som en handbok för att känna igen symptom vid sin sjukdom och påverka innehållet i sin fysioterapi tillsammans med fysioterapeuten. Dessutom kan det utnyttjas på planer för vidare rehabilitering och när man väljer fysioterapeutiska metoder. Ytterligare kan materialbanken utnyttjas av andra som är intresserade av muskelsjukdomar.
Om muskelsjukdomar

Om fysioterapeutiska metoder
Formulär för bedömning och mätning
Verksamhetsmodell baserad på ICF

Videor och instruktioner

Nyhetsbrev


Aktuellt

Om muskelsjukdomar

Om fysioterapeutiska metoder
Formulär för bedömning och mätning
Verksamhetsmodell baserad på ICF

Videor och instruktioner

Nyhetsbrev


Aktuellt

VAR EN DEL AV
PROJEKTET FYLLI
Berätta om dina erfarenheter och delta i projektet Fylli! Materialbanken och nätsidorna kompletteras under hela projektets gång.
FYLL I EN TILLÅTELSEBLANKETT FÖR ATT LÅTA OSS UTNYTTJA INFORMATION DU HAR GETT
BERÄTTA OM DINA ERFARENHETER AV MUSKELSJUKDOMEN
BERÄTTA OM DINA ERFARENHETER AV ANDNINGSFYSIOTERAPI
BERÄTTA OM DINA ERFARENHETER AV FYSIOTERAPI
DIN ÅSIKT OM HUR WEBBSIDORNA FUNGERAR
Berätta om dina erfarenheter och delta i projektet Fylli! Materialbanken och nätsidorna kompletteras under hela projektets gång.